• تعریف مرکز رشد:

انكوباتور يا مركز رشد، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشين جوجه كشى، گرم خانه، يا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. اين واژه از مصدر "to incubate" گرفته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد . در ادبيات كارآفرينى، مراکز رشد براى ایجاد، توسعه و رشد كسب و كارهاى كوچك و دانش‌بنیان تأسيس مى شوند. مرکز رشد فضاى ادارى، فنى و آزمايشگاهى همراه با خدمات حمايتى با حداقل هزينه را براى شركت‌هاى نو پا فراهم مى كند و همچنين شبكه سازى و برخى خدمات جانبى را براى آنها تامين مي‌نمايد. در واقع مراکز رشد ارائه كننده فضا، خدمات حمايتى و تجهيزات مشترك براى شركت‌هاى كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان و شركتهاى كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود يارى نمايند.

مراکز رشد معمولا" در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى كه خدمات پشتيبانى (اعم از فنى يا غير فنى) را براى تبديل (يا پرورش) يك نوآورى يا يك اختراع به يك شركت صنعتى ارائه مى كند تأسيس مى شوند. در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل نوآوري‌ها و دستاوردهاى تحقيقاتى به محصولات و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك بويژه در حوزه فناوري‌هاى پيشرفته هستند.

 • معرفی مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی
 • اهداف و ماموریت­های مرکز رشد
  • حمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه
  • كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوريهاى پيشرفته
  • ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه
  • بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پيشرفته
  • تخصيص فضا و امكانات براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش بنيان فعال در زمينه فناوريهاى نوين
 • ساختار سازمانی مرکز رشد

نمودار سازمانی مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 


 

 • مدل کسب و کار مرکز رشد
   

آدرس مرکز رشد پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي.
شماره تماس: 34764094-026 شماره فکس: 34764021-026
آدرس ایمیل: Incubator@imp.ac.ir

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.